Nastavnik za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Onkološka hirurgija)
Medicinski fakultet Novi Sad | Novi Sad
12.10.
Nastavnik za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom
Medicinski fakultet Novi Sad | Novi Sad
12.10.
Nastavnik za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Infektivne bolesti
Medicinski fakultet Novi Sad | Novi Sad
12.10.
Nastavnik za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Pedijatrija
Medicinski fakultet Novi Sad | Novi Sad
12.10.
Nastavnik za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija
Medicinski fakultet Novi Sad | Novi Sad
12.10.
Nastavnik za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Biohemija
Medicinski fakultet Novi Sad | Novi Sad
12.10.
Nastavnik za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Fiziologija
Medicinski fakultet Novi Sad | Novi Sad
12.10.
Nastavnik za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Fiziologija
Medicinski fakultet Novi Sad | Novi Sad
12.10.
Nastavnik za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Grudna hirurgija)
Medicinski fakultet Novi Sad | Novi Sad
12.10.
Nastavnik za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Interna medicina (Kardiologija)
Medicinski fakultet Novi Sad | Novi Sad
12.10.
Контролор на изборима
НОПО | Београд, Чачак
5.4.